ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพงานพิมพ์ได้แก่
  • การออกแบบงานพิมพ์ให้ได้คุณภาพที่ดี ต้องเริ่มตั้งแต่การออกแบบกราฟิกส์ ต้องอาศัยผู้ออกแบบ ที่มีความเข้าใจในกระบวนการพิมพ์เพื่อให้ได้แบบและไฟล์สำหรับพิมพ์ที่มีคุณภาพสำหรับไปผลิตเป็น plate ต่อไป
  • Plate พิมพ์ต้องมีคุณภาพดีถ่ายทอดงานพิมพ์ลงสู่กระดาษได้ไม่ผิดเพี้ยน
  • เครื่องพิมพ์ที่ดีมีมาตรฐาน และช่างพิมพ์ที่มีประสบการณ์ เพื่อควบคุมขบวนการพิมพ์ให้อยู่ในมาตรฐาน
  • หมึกพิมพ์และน้ำยาประกอบการพิมพ์ต้องมีคุณภาพดี ให้สีสันสดใสตรงตามมาตรฐาน
  • กระดาษพิมพ์ ต้องมีคุณภาพดี

หากปัจจัยในกระบวนการนี้บกพร่องก็อาจได้งานพิมพ์ออกมาไม่ดี พิมพ์สีผิดเพี้ยน พิมพ์สีซ้อนทับไม่ตรง พิมพ์สีได้ไม่สดสวย ไม่มีความลึกของภาพบ้าง ฯลฯ ดังนั้นการเลือกใช้ผู้ผลิตที่คิดราคาถูกเพียงอย่างเดียว งานพิมพ์ที่ได้อาจไม่มีคุณภาพเพียงพอ ก็จะเป็นการสูญเสียทั้งเงินทองและเวลา ซึ่งบางครั้งไม่อาจไม่มีเวลาในการแก้ไขได้เลย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player