• การพิมพ์ระบบดิจิตอล
  • การพิมพ์ระบบออฟเซต
  • การพิมพ์ระบบกราวัวร์

การพิมพ์ระบบดิจิตอล (Digital Printing)

ปัจจุบันการพิมพ์ลักษณะนี้กำลังเป็นที่นิยม เพราะลูกค้าแต่ละรายของท่านมีความต้องการที่แตกต่างกัน การพิมพ์ระบบดิจิตอล จะช่วยให้ท่านจัดสรรข้อมูลได้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายของท่าน โดยไม่ต้องทำ plate ทำให้ประหยัดกว่าการพิมพ์ด้วยระบบออฟเซต เราสามารถพิมพ์เอกสารส่งเสริมการขายให้ลูกค้าทุกคนของท่านโดยที่ท่านสามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละคน

การพิมพ์ระบบดิจิตอลเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลของเรา สามารถพิมพ์ได้ถึงขนาด A3+ โดยสามารถพิมพ์บนกระดาษที่มีความ หนาตั้งแต่ 60-350 แกรม ทั้งด้านเดียวและ 2 ด้าน ทั้งสีขาว-ดำ และ 4 สี

การพิมพ์ระบบออฟเซต (Offset Printing)

การพิมพ์ระบบออฟเซต จะต้องมีการทำแม่พิมพ์ (plate) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในขั้นตอนนี้ จึงเหมาะกับการพิมพ์ในจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยให้ท่านประหยัดและได้งานที่รวดเร็ว การตัดสินใจเลือกใช้ระบบการพิมพ์แบบใดขึ้นกับลักษณะและขนาดของงาน เราสามารถแนะนำท่านได้ เพื่อให้ท่านสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด

การพิมพ์ระบบออฟเซต

การพิมพ์ระบบกราวัวร์ (Gravure Printing)

การพิมพ์ระบบกราวัวร์เป็นการพิมพ์ร่องลึก โดยส่วนที่ต้องการพิมพ์ในแม่พิมพ์นั้นจะเป็นร่องลึกสำหรับขังหมึกไว้คายบนวัสดุที่ใช้พิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์สูงกว่าการพิมพ์ระบบอื่นเพราะต้นทุนราคาแท่นพิมพ์สูงกว่า ต้องทำแม่พิมพ์ใหม่ทุกครั้งทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น การพิมพ์ระบบนี้จึงเหมาะกับงานที่ต้องการคุณภาพสูงและพิมพ์จำนวนมาก เราใช้ระบบการพิมพ์นี้สำหรับพิมพ์ซองทิชชู จึงต้องพิมพ์ขั้นต่ำ 50,000 ซอง การนับสีในการพิมพ์ใช้วิธีนับตามสีจริงที่ใช้ จึงอาจมีการพิมพ์มากกว่า 4 สี เพราะอย่างน้อยต้องพิมพ์สีขาวอีก 1 สี เพื่อปูพื้นพลาสติค

การพิมพ์ระบบกราวัวร์