มาตรฐานขนาดของกระดาษที่ใช้กันทั่วไปจะมีอยู่ 3 แบบ คือ A, B และ C แต่ที่เราคุ้นเคยกันคือ A โดยทั่วไป ในชีวิตประจำวันของเรา เรามักจะใช้ขนาด A4 การเลือกขนาดสิ่งพิมพ์ให้เหมาะสม จะช่วยให้ท่านประหยัด โดยเสียกระดาษตัดทิ้งน้อยที่สุด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
 • มาตรฐาน A
 • มาตรฐาน B
 • มาตรฐาน C

มาตรฐาน A

เป็นมาตรฐานที่กำหนดให้ขนาด A0 มีพื้นที่เท่ากับ 1 ตารางเมตร เมื่อทำการแบ่งครึ่งจากขนาด A0 ดังกล่าว ขนาดใหม่ที่ได้จะเป็น A1 เมื่อแบ่งครึ่งต่อไปเรื่อย ๆ จะได้เป็น A2, A3...

 • 2A 1189 x 1682 มม   46.81 x 66.22 นิ้ว
 • A0 841 x 1189 มม    33.11 x 46.81 นิ้ว
 • A1 594 x 841 มม     23.39 x 33.11 นิ้ว
 • A2 420 x 594 มม    16.54 x 23.39 นิ้ว
 • A3 297 x 420 มม    11.69 x 16.54 นิ้ว
 • A4 210 x 297 มม     8.27 x 11.69 นิ้ว
 • A5 148 x 210 มม     5.83 x 8.27 นิ้ว
 • A6 105 x 148 มม     4.13 x 5.83 นิ้ว
 • A7 74 x 105 มม     2.91 x 4.13 นิ้ว
 • A8 52 x 74 มม     2.05 x 2.91 นิ้ว
 • A9 37 x 52 มม     1.46 x 2.05 นิ้ว
 • A10 26 x 37 มม     1.02 x 1.46 นิ้ว