บริษัท คอนเซ็พท์ เมดิคัส จำกัด
211/359 ม.11 ซ.ลาดพร้าววังหิน 76 ถ.ลาดพร้าววังหิน
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : 0-2942-3670-2 โทรสาร : 0-2942-3466


Website : www.conceptmedicus.com

E mail address:
conceptmedicus@yahoo.com
conceptmedicus1@yahoo.com
conceptmedicus2@yahoo.com
conceptmedicus@hotmail.com