ด้วยประสบการณ์ในการเป็นลูกค้าของบริษัทออกแบบและจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ส่งเสริมการขายในอุตสาหกรรมยา และด้านการแพทย์มาหลายปีได้เล็งเห็นว่าบุคคลากรของบริษัทออกแบบและจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ทั่วๆ ไปขาดความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ทางด้านยา มีผลให้การออกแบบ และงานพิมพ์เกิดความล่าช้า และบ่อยครั้งมีปัญหาด้านความถูกต้อง
บริษัท คอนเซ็พท์ เมดิคัส จำกัด จึงผนวกเอาเภสัชกรที่มีประสบการณ์ด้านการตลาดและมีความรู้ด้านงานพิมพ์ ทำงานร่วมกับนักออกแบบนิเทศศิลป์ โดยเภสัชกรเป็นผู้สื่อสารกับลูกค้า นำความต้องการของลูกค้าประมวลผลออกมาเป็นคอนเซ็พท์ในการออกแบบร่วมกับนักออกแบบนิเทศศิลป์ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อนส่งให้ลูกค้าและก่อนพิมพ์

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2546 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้กิจกรรมการตลาดของท่านช่วยส่งเสริมการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารกับผู้ให้บริการที่ไม่มีพื้นฐานด้านศัพท์เทคนิคเฉพาะ (technical term) โดยให้บริการคำปรึกษาตั้งแต่การออกแบบ การแปล การพิมพ์ การทำ mailing การจัดกิจกรรมทางการตลาด และการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ การจัดทำโครงการสุขภาพเพื่อประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์ เรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับลูกค้าเสมือนเป็น
"หุ้นส่วนธุรกิจ"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player